Apa Itu Takaful?

Perkataan "Takaful" berasal dari bahasa Arab kata kerja "kafala" yang bermaksud untuk menjamin bersama. Oleh itu pakatan di antara sekurang-kurangnya dua pihak bersetuju untuk bersama-sama menjamin satu sama lain sekiranya berlaku kerugian, sebagai akibat dari ditindas oleh bencana mentakrifkan istilah "Takaful" itu.

Menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Takaful bermaksud:

"Suatu perkiraan berdasarkan bantuan bersama di mana peserta Takaful bersetuju untuk menyumbang kepada kumpulan wang bersama yang memperuntukkan faedah kewangan bersama yang perlu dibayar kepada peserta Takaful atau waris mereka apabila berlaku peristiwa-peristiwa yang telah dipersetujui".

Photo 12-10-15, 4 40 03 PM

Falsafah Dan Konsep

Pada asasnya, sistem Takaful berteraskan konsep saling kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu di kalangan para pesertanya. Amalan yang sama boleh dilihat dalam amalan al-aqilah bawah kebudayaan suku kaum Arab sebelum kedatangan Islam di mana pembunuh dikehendaki membayar wang darah (diyat) sebagai pampasan kepada keluarga orang yang mati terbunuh. Doktrin ini telah diluluskan oleh Nabi Muhammad (saw) dan kemudiannya diwajibkan dalam tempoh khalifa kedua, Saidina Umar Al Khatab (ra).

 1. Konsep Kerjasama
  Takaful, adalah berdasarkan kepada konsep ta'awun bermaksud saling membantu. Peserta skim Takaful bersetuju bersama untuk membantu antara satu sama lain dari segi kewangan sekiranya berlaku keperluan ditakrifkan tertentu (seperti yang ditakrifkan dalam kontrak Takaful) dengan menyumbang kepada suatu dana yang sama.
  Konsep ini adalah berdasarkan kepada arahan di dalam ayat berikut Allah (SWT): Maksudnya: "... Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan..." (al-Maidah: 2). Nabi Muhammad (saw) menegaskan dalam hadis berikut: Maksudnya: "Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi dia membantu orang lain" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)
 2. Konsep Tanggungjawab
  Selaras dengan disiplin syariah Takaful (yang bermaksud tanggungjawab dikongsi dan jaminan bersama), para peserta sama-sama bersetuju untuk memberi pampasan sekiranya berlaku musibah.
  Yang bermaksud:
  Ibarat hubungan dan perasaan manusia yang beriman di antara satu sama lain, adalah sama seperti badan; apabila salah satu daripada bahagian-bahagiannya ditimpa kesusahan, maka seluruh tubuh akan terjejas. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
 3. Konsep Saling Melindungi
  Para peserta Skim Takaful bersetuju untuk saling bertanggungjawab atau tanggungjawab bersama.
  Yang bermaksud:
  Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah "s, tiada siapa akan masuk Syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. (Riwayat Ahmad)

Apa Bezanya Dengan Insurans?

Takaful vs Insurans

Takaful vs Insurans 2

Model Takaful PruBSN

Terdapat dua model takaful yang dilaksanakan oleh PruBSN Takaful. Ianya berbeza mengikut produk yang ditawarkan.

 • Produk berkaitan pelaburan:

Model Takaful PruBSN

 • Produk tidak berkaitan pelaburan:

Model Takaful PruBSN